Privacyverklaring

Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen, gevestigd Hooglandseweg-zuid 22a te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hooglandseweg-zuid 22a
3813 TC Amersfoort
t: 033-4726900
e: info@altoverde.nl
i: https://www.altoverde.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (anoniem)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem)
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitbrengen van een offerte of andere aanbieding
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen bij u af te leveren of diensten bij u uit te voeren
– Het afhandelen van uw eventuele betaling/verzending van een factuur
– Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen analyseert uw gedrag op de website anoniem om daarmee de website te verbeteren.
– Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen maakt hier geen gebruik van.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat wetgeving dit ons verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen maakt via haar website alleen gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken deze cookies zodat wij inzicht verkrijgen in diverse statistieken waaronder aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@altoverde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Alto Verde bureau voor tuin- en beplantingsplannen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

          |  INTRO  |  VISIE  |  WERKWIJZE |  PORTFOLIO  |  CONTACT  |  LINKS  |   ALLERLEI   |